PK Bergen zorgt voor bloemenzee

In het verkiezingsprogramma van de PK stond een bloemenwens: PK Bergen wilde graag dat terreinen die tijdelijk braak liggen worden beplant, bijvoorbeeld met wilde bloemen. En nu is het dan zover: de bloemenwens van de PK gaat in vervulling!

 

De gemeente heeft verschillende braakliggende bouwpercelen in eigendom. De inzaai van bloemenzaad voor deze tijdelijk braakliggende terreinen zou de nogal rommelige indruk wegnemen en de percelen aantrekkelijk maken.  

 

Daarnaast zullen enkele smalle stroken langs toeristische recreatieve routes op dezelfde wijze worden ingezaaid. Daarmee komt ook de wens van PK Bergen voor bloemenlinten door de gemeente Bergen in vervulling.

 

Een bloemenlint is een aaneenschakeling van stukken grond met kleurrijke bloemen. De linten zijn van belang om bijensterfte tegen te gaan.Bijensterfte neemt wereldwijd en in Nederland alarmerend toe. Honingbijen en hommels zijn onmisbaar voor de bestuiving van groente- en fruitgewassen. Voor hun voeding zijn ze helemaal afhankelijk van de bloemen voor hun stuifmeel en nectar.

 

Wat de PK betreft is dit pas het begin. Zij zouden graag zien dat hiervoor nadrukkelijk de samenwerking met eigenaren van braakliggende stukken grond gezocht wordt. Maar ook met de inwoners, scholen en verenigingen van de gemeente Bergen, om zo gezamenlijk een compleet bloemenlint te realiseren. Tevens vragen zij het college of de toezegging door het provinciebestuur, voor een meer bijvriendelijk bermbeheer langs de provinciale weg N271, nagekomen wordt.