PK Bergen zet gemeente Bergen op toeristische kaart

In november 2015 riep PK Bergen, tijdens de behandeling van de programmabegroting 2016, het college op een ‘onweerstaanbaar aanbod’ te maken voor het deelnemerspakket van de Campagne Liefde voor Limburg voor de ondernemers in onze gemeente.

“Dit verzoek kwam naar aanleiding van de constatering dat onze gemeente nauwelijks zichtbaar was op de VVV website ‘Liefde voor Limburg’. De hoge kosten (€ 295 per jaar, per ondernemer) zouden hiervan weleens de oorzaak kunnen zijn en een tegemoetkoming in deze kosten door de gemeente zou dus erg welkom zijn”, aldus Claudia Ponjee van PK Bergen. “Wij zijn daarna zelf in gesprek gegaan met het Toeristisch Platform Maasduinen-Venlo (TPM-V) om te komen tot een voorstel waarbij niet alleen de gemeente maar ook zij een tegemoetkoming in deze kosten zouden doen.”

Naar aanleiding van dit gesprek is er een voorstel gedaan door het Toeristisch Platform aan de gemeente. Het voorstel houdt in dat, wanneer de gemeente een bijdrage doet aan de lidmaatschapskosten gedurende 2 jaar, het Toeristisch Platform ditzelfde zal doen voor het eerste jaar lidmaatschap.

Claudia Ponjee: “Concreet betekent dit dat de lidmaatschapskosten voor Bergense toeristische en recreatieve ondernemers en winkeliers het eerste jaar €95, het tweede jaar €195 en het derde jaar €295 zijn. Wij hopen hiermee de ondernemers te enthousiasmeren voor het lidmaatschap van Liefde voor Limburg en hen het nut ervan te laten ervaren. Want immers: hoe meer ondernemers deelnemen, hoe meer de gemeente Bergen zichtbaar wordt voor recreanten en toeristen.”

Tijdens de raadsvergadering van 14 juni j.l. riep PK Bergen het college middels een motie op om in te gaan op het voorstel van het Toeristisch Platform. Wethouder Buiting gaf aan enthousiast te zijn over het voorstel en zijn medewerking hieraan te zullen verlenen. Coalitiepartner CDA steunde de motie, de fracties VVD en KERN stemden tegen.