Pinbox snel terug in Siebengewald

Sinds een paar maanden is de bestaande pinautomaat in Siebengewald buiten gebruik. Deze bleek niet te voldoen aan de nieuwe veiligheidseisen die de Rabobank als gevolg van ramkraken in Nederland is gaan stellen aan dergelijke automaten.

Een pinautomaat is een belangrijke voorziening voor de leefbaarheid in Siebengewald. De Rabobank heeft een verzoek ingediend om een pinbox te mogen bouwen aan de Gochsedijk. Voor de realisatie hiervan is, vanwege de ontwikkelingen rondom H&P supermarkt, toestemming nodig van de gemeenteraad. Gemeenteraadsleden Jan Straatman (CDA) en Bert Martens (PK) hebben de gemeenteraad voorgesteld toestemming voor de pinautomaat te verlenen. ‘Door ons initiatiefvoorstel kan de pinbox er versneld komen en kan tegelijkertijd het overleg tussen H&P en het college van B&W over uitbreiding van het winkelbestand ongestoord doorgaan’ stelt Jan Straatman. Bert Martens wijst erop dat het de bedoeling is dat college van B&W spoedig de benodigde omgevingsvergunning verleend.