OVERSTAP COLIN LAUF NAAR PK

Colin Lauf maakt vandaag bekend, dat zij overstapt van de Partij Kern naar de PK, de Progressieve Kombinatie. Zij heeft besloten haar raadszetel niet op te geven. Zij wil zich blijven inzetten voor de kiezers, die op haar stemden. Na goed overleg met de PK sluit zij zich aan bij de PK-fractie in de gemeenteraad van Bergen. Zoals zij zelf zegt: “de werkwijze en de progressieve en sociaaldemocratische waarden van de PK passen beter bij die van mij”.

De PK heet iedereen die haar standpunten onderschrijft en in dit geval in het bijzonder Colin Lauf van harte welkom. Eric Dilweg: “Na intern beraad is besloten op het verzoek van Colin in te gaan. Wij hebben het volste vertrouwen in de samenwerking”. De PK-fractie in de raad zal hierdoor bestaan uit vijf raadsleden. “Op deze manier kunnen wij ons PK-geluid nog meer laten horen, aldus fractievoorzitter Jos Valckx”.