welgemeend medeleven

Ons bereikte het droevige bericht dat Geert van der Heijden uit Afferden op 71 jarige leeftijd, na een kortstondig ziekbed is overleden in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen.

Geert is vele jaren vanaf het begin van de start van de PK nauw betrokken geweest bij het wel en wee namens de PK in de Bergense politiek. Gedurende de periode 1986 tot 1994 was Geert gemeenteraadslid voor de PK en lid van diverse gemeentelijk commissies. Ook is Geert na zijn raadslidmaatschap een aantal jaren voorzitter geweest van de Progressieve Kombinatie Bergen.

Namens de PK een welgemeend medeleven aan familie van der Heijden en vrienden van Geert.

PK Bergen.