Waarom kiest de PK voor Water Natuurlijk Limburg?

“Water is letterlijk en figuurlijk ‘onze bron van leven’. Zonder leven geen natuur en zonder natuur geen leven.”

 

Waarom kiest de PK voor Water Natuurlijk Limburg?

Water Natuurlijk is de grootste landelijke waterschapspartij die zich ook in Limburg inzet voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water én daarbij oog heeft voor natuur, landschap en recreatie.

Samen werken we aan een betere leefomgeving voor mens en dier. Water Natuurlijk kiest voor modern waterbeheer wat betekent dat wij de gevolgen van de klimaatverandering actief vanuit het waterschap willen oppakken. Denk daarbij aan hoogwaterbescherming, aanpak droogte en hittestress in de steden. Daarnaast vinden wij dat de bescherming van de natuur in en om het water een hogere prioriteit moet hebben.

 

Water Natuurlijk is een onafhankelijke vereniging, opgericht door de provinciale natuur- en milieuorganisaties, Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland. Bovendien zijn er veel groene, recreatie- en milieuorganisaties die ons steunen zoals het IVN.

Ook de politieke partijen GroenLinks, D’66 en PvdA, hebben in Limburg bewust gekozen om niet zelf mee te doen met de waterschapsverkiezingen omdat Water Natuurlijk perfect aansluit bij waar deze partijen voor staan.

Kijk voor meer informatie, de kandidaten én het verkiezingsprogramma 2019 – 2023 op www.waternatuurlijk.nl/limburg