Verhoging afvalstoffenheffing omzeilen?

Verhoging afvalstoffenheffing omzeilen?

In Bergen is de afvalstoffenheffing gestegen. Reden: de kosten van het inzamelen zijn gestegen. Ook het verkopen van afval als glas, plastic en papier om te recyclen levert minder op. Alle gemeenten in Nederland hebben hiermee te maken.

Het voorstel van het College van Bergen was de kostenstijging volledig door te berekenen in het vastrecht. Vastrecht moet iedereen betalen. Het vastrecht zou stijgen van 117 naar 141 euro per jaar.

Op wens van PK en CDA gaat voor iedereen het vastrecht niet met 24 euro omhoog, maar met 10 euro. De prijs per lediging van de grijze en de groene container is bij PK en CDA wel hoger, maar dáár hebt u zelf invloed op. Die 14 euro kunt u besparen door bijvoorbeeld de GFT bak 1 x minder en de restafvalbak ook 1 x minder per jaar aan de straat te zetten. Dan betaalt u alleen het extra tientje vastrecht. Zet u ze allebei 2 x minder aan straat dan hebt u geen enkele last van de verhoging.

Afval scheiden en slim zijn loont!