TEKORT AAN OPENBARE TOILETTEN TIJDENS CORONACRISIS

De PK heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over (openbare) toiletten die in coronatijd niet te bezoeken zijn. Dit geldt voor zowel de centra van onze dorpen, door sluiting van de horeca, als voor de mooie natuur in de gemeente Bergen, die in coronatijd extra geliefd is. De PK heeft de mogelijkheid van Coronaproof zelfreinigende openbare toiletten geopperd.

Via onderstaande link treft u de schriftelijke vragen aan.

https://pkbergen.nl/wie-zijn-wij/pk-standpunten/schriftelijke-vragen/pk-wil-meer-toiletten-in-de-openbare-ruimte