PK zegt "NEE" tegen bezuiniging op armoedebestrijding

Toen tijdens de afgelopen commissievergadering Samenleving het voorstel om de individuele inkomenstoeslag met 44% te korten werd gepresenteerd, stond voor de PK al direct vast dat zij hier niet mee akkoord zou gaan. Ook het geopperde idee van het CDA om dan maar de doelgroep te verkleinen van 110% van de bijstandsnorm naar bijvoorbeeld 102% zoals in Venlo gebeurd is, werd direct door de PK van de hand gewezen.

In de dagen na deze vergadering is de PK naarstig op zoek gegaan naar een incidentele financiële dekking om het gat van 16.000 euro te dichten. En dat is gelukt! Aanstaande dinsdag zal de PK daarom voorstellen de bezuiniging niet door te laten gaan. Voor de volgende jaren wil de PK dat de individuele inkomenstoeslag weer structureel in de begroting wordt opgenomen.

Lees hieronder de bijdrage van PK raadslid Claudia Ponjee tijdens deze vergadering op 26 februari:

Voorzitter,

In november stelden wij de begroting vast waarin de bezuiniging van 16.000 euro was opgenomen op de individuele inkomenstoeslag. Met in ons achterhoofd dat het kabinet op Prinsjesdag de belofte had gedaan dat iedereen in Nederland in 2019 meer te besteden zou krijgen, konden wij akkoord gaan met deze bezuinigingsmaatregel.

Maar de zorgpremies zijn weer gestegen met gemiddeld zo’n 7,5%. Vanwege hogere belastingen zijn voedsel, drank en sigaretten flink duurder geworden. En nu blijkt, als klap op de vuurpijl, dat het kabinet te optimistisch is geweest over de energierekening voor gezinnen. Die valt dit jaar gemiddeld 334 euro hoger uit dan in 2018. Al met al worden alle huishoudens dit jaar hard in de portemonnee geraakt. 

Bij dit voorstel hebben wij het over een doelgroep die van een langdurig laag inkomen moet rondkomen. Om in aanmerking te komen voor de toeslag moet bijvoorbeeld een alleenstaande ouder met 2 kinderen al 3 jaar rondkomen van maximaal €987 per maand. €987 per maand om in aanmerking te komen voor een eenmalige tegemoetkoming van €511. Wij hebben vernomen dat deze toeslag vaak in december wordt aanvraagt: de dure december maand met Sinterklaas en Kerstmis. 

Zoals gezegd zijn wij, met in ons achterhoofd de door de regering voorspelde stijgende koopkracht, in november akkoord gegaan met een bezuiniging op deze toeslag. Nu blijkt dat de vlag er toch wel héél anders bijhangt. Met dit voorstel wordt de individuele inkomenstoeslag bijna gehalveerd. 

Tweede termijn

Deze bezuiniging treft juist de meest kwetsbare mensen. Daar waar zij het hele jaar al alle eindjes aan elkaar moeten knopen, wordt hun met deze maatregel dat ene extraatje ook ontzegd. Gezien alle berichtgevingen van de laatste tijd, gaan wij hier niet mee akkoord. Ook met het eventueel verkleinen van de doelgroep door de toegankelijkheid te verminderen, gaan wij niet akkoord. In onze ogen heeft een alleenstaande ouder met 2 kinderen die op 110% van de bijstandsnorm zit en maandelijks 90 euro meer ontvangt,  evengoed recht op dat extraatje. Voorstanders van de versobering van deze toeslag leven buiten de harde werkelijkheid dat er in onze gemeente mensen in armoede leven. En juist de strijd aangaan tegen armoede, de benodigde vangnetten hiervoor inzetten, dat zal uiteindelijk leiden tot bezuinigingen. Een bezuinigen in armoedebestrijding zal de gemeente uiteindelijk vele malen meer gaan kosten dan dat het oplevert.