PK WIL POSITIEF HONDENBELEID

De PK is tot de conclusie gekomen dat een positief hondenbeleid kan bijdragen aan een prettigere leefomgeving voor de inwoners van de gemeente Bergen. Daarom heeft de PK een initiatiefvoorstel geschreven. Een positief hondenbeleid houdt in dat de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van de hond ligt, dat hondenpoep opgeruimd wordt en dat de gemeente erkent dat de eigenaar én hond thuishoren in de samenleving. Het rapport Positief Hondenbeleid van de PK biedt veel tips en suggesties zodat hieraan invulling gegeven kan worden.

 

Onlangs is in de raadsvergadering van 12 februari 2019 de Visie Openbare Ruimte vastgesteld. Uit het onderzoek voor deze visie bleek dat hondenpoep als een van de grotere ergernissen werd genoemd. Op 14 februari 2017 werd in de commissie Samenleving het nieuwe ‘Speelruimteplan’ gepresenteerd. Uit een toegevoegd onderzoek bleek ook daar dat de voornaamste bedreiging bij informele speelruimte bestaat uit hondenpoep. Om die reden heeft de PK in 2017 een motie ingediend. Wethouder Splinter zegde toe dat er een pilot kon plaatsvinden van zes maanden op een door de PK aan te wijzen informele speelruimte en met door PK te regelen ondersteuning van vrijwilligers voor het legen van de vuilnisbakken. Daarop heeft de PK een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Bergen.

 

De toezegging van de wethouder blijkt na onderzoek niet realistisch en leidt niet tot het gewenste effect. In alle dorpen van de gemeente wordt immers overlast ervaren. Bovendien is een andere houding van hondenbezitters nodig en dit kost tijd. Omdenken kost 3 tot 4 jaar.

 

De PK heeft daarom vervolgens een onderzoek naar mogelijke oplossingen gedaan. Alle bevindingen zijn in het rapport Positief Hondenbeleid samengevat. De PK stelt voor om samen te werken aan een positief hondenbeleid voor de gemeente Bergen. Dit rapport kan daarbij als uitgangspunt worden gebruikt. De PK streeft naar een gemeente Bergen (L), waar je als mens én dier in een veilige omgeving prettig kunt wonen én spelen!