PK tevreden met begroting 2022

Als PK kijken wij tevreden terug op de behandeling van de gemeentelijke begroting voor 2022.

Vooraf waren we al tevreden over de begroting en plannen waar door ons hooguit nog wat accenten gelegd werden. We hebben een ruim overschot en het coalitie programma, waar we mede voor verantwoordelijk zijn en veel voor de PK belangrijke punten bevat, is zo goed als uitgevoerd. We vinden het daarom niet fair snel nog zaken te verzinnen en de financiële ruimte nog even te claimen. Deze ruimte laten we graag over aan de nieuwe raad welke na de gemeenteraadsverkiezingen over pakweg 4 maanden aantreedt.

We zijn blij dat het college actief met een initiatiefnemer voor de realisatie van een aantal Tiny Houses bezig is en zich zal inspannen om nog in het 1e kwartaal 2022 hier samen met de initiatiefnemer een locatie voor te vinden. Ook zijn we blij dat het college aandacht heeft voor mogelijke “energiearmoede” als gevolg van fors stijgende energieprijzen.Tenslotte zijn we verheugd dat met het extra Rijksgeld voor jeugdproblematiek ook onze jeugd, onze toekomst, de aandacht krijgt die zij verdient.

De PK warmt zich op voor de komende verkiezingen in maart, hopelijk mogen we dan op uw stem rekenen!