PK Bergen op de bres voor bomen in Aijen en Bergen

In het kader van de hoogwaterveiligheid ontwikkelt het Waterschap Peel en Maas samen met Rijkswaterstaat plannen om de dijken rond Aijen en Bergen te verhogen en te verstevigen. Op zich een goede zaak vindt PK-raadslid Bert Martens. Veiligheid voor onze inwoners is erg belangrijk en ik kan me de crisissituaties als lid van de brandweer in het verleden nog goed herinneren. Martens is opgegroeid in Oud Bergen, zoals hij het dorp zelf noemt, en weet dus wat hoogwater is.

Echter de huidige plannen gaan hem wat te ver, ruim 200 bomen in de nabijheid van de dijken in Aijen en Bergen staan op de nominatie om gekapt te worden. Reden is de gedachte dat een boom in de directe nabijheid van een dijk tijdens een hoogwatersituatie zou kunnen omvallen en bij zijn val de dijk beschadigt of zelfs doorbreekt. Maar de geplande kap zou een kaalslag van ongekende omvang betekenen voor de 2 dorpen en dorpsaanzichten compleet veranderen. Onacceptabel volgens Martens. Zeker de beeldbepalende en soms al erg oude gezonde bomen zouden gespaard moeten worden. Dan de dijk maar enkele meters verplaatsen! is zijn idee. Wij als PK Bergen zullen ons in ieder geval inzetten om zo veel mogelijk bomen te sparen waar dit gewenst en mogelijk is.

Op de foto PK raadslid Bert Martens met de inmiddels bekende eik, welke symbool is geworden van de geplande kap.