Overlast hondenpoep

Overlast hondenpoep

De laatste weken zijn er weer veel meldingen van hondenpoep overlast op wandelpaden, trottoirs en groenstroken en speelplaatsen/speelruimtes. Mensen klagen hierover bij ons. Wij kunnen dan alleen maar vertellen dat de PK in 2019 de nota Positief Hondenbeleid hebben ingediend en dat deze is besproken in de commissie Ruimte en Economie.

CDA en VVD vonden op dat moment een positief hondenbeleid niet nodig. Jammer, en ons inziens een gemiste kans. De oplossing van de partijen was om de hondenbezitters aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om het op te ruimen. Schijnbaar gebeurt dit nog niet voldoende of, aangezien de overlast nu weer groter wordt, nog helemaal niet. Daarbij komt ook kijken dat niet iedereen dat wil en/of kan, ook al om ruzie te vermijden.  We zijn inmiddels alweer 2 jaar verder en het gaat dus helemaal niet goed.

Onze nota was ook bedoeld als een positief signaal naar de hondenbezitters. De PK wilde onder andere door het gratis beschikbaar stellen van poepzakjes op bepaalde plaatsen én het op cruciale punten neerzetten van poepprullenbakjes een positieve impuls geven aan het omdenken bij hondenbezitters. Je ziet bij veel gemeenten in Nederland dat dat wel degelijk werkt. Daarbij blijft het aanspreken van hondenbezitters op hun verantwoordelijkheid ook wel belangrijk. Maar dan wel op een positieve manier.

We zullen dit als inwoners van onze prachtige gemeente samen op moeten lossen. Maar een kleine steun in de rug, zoals de PK in de vergadering van 22 mei 2019 met de nota “Positief Hondenbeleid” voorstelde, had volgens ons wel wat meer geholpen dan helemaal niets. De nota werd toen niet aangenomen zoals wij dat bedoeld hadden en een positief hondenbeleid werd niet gemaakt. Een voorbeeld dat het wél werkt zien we aan de Loswal in Aijen, waar gratis zakjes hangen en een prullenbakje staat. Een paar buurtbewoners houden een en ander in de gaten en het gevolg…..er ligt geen hondenpoep op de Loswal! Samen, op een positieve manier, kan dus wel op de wijze die de PK voorstelde in 2019.

Na 2 jaar blijkt het probleem dus niet verdwenen. Alleen hondenbezitters aanspreken helpt dus blijkbaar niet. Misschien toch nog eens kijken naar wat de PK toen voorstelde? Het voorstel is te vinden via:

https://pkbergen.nl/Static/Documents/UserUpload/Rapport%20Positief%20Hondenbeleid%20gemeente%20Bergen%20door%20PK_26_03_2019.pdf