Nota Dienstverlening 2021 unaniem aangenomen

De PK wilde bij de formatie voor het nieuwe college in 2018 graag de portefeuille dienstverlening. Wij wilden een verbeterslag maken omdat we niet overal positieve geluiden hoorden en we zelf ook nog niet tevreden waren. Voordat je dan aan de slag gaat wil je weten hoe je ervoor staat, de zogenaamde nulmeting. Als gemeenteraad vroegen we daarom. Veel mensen in onze gemeente namen deel aan de enquête. Waarvoor veel dank. Het resultaat was helemaal niet slecht, een 6,9. Maar dat kan wel beter. Vandaar nu de aangenomen nota dienstverlening.

De nota vormt de basis voor een Uitvoeringsplan Dienstverlening voor de totale gemeentelijke organisatie, onder het motto ‘Dienstverlening is van iedereen’. De uitgangspunten van deze nota zijn  gebaseerd op inbreng van onze inwoners, ondernemers, dorpsraden én medewerkers van de gemeente. De medewerkers gaan nu sámen met het management, onder toeziend oog van onze wethouder, concreet maken hoe hun werk beter kan. Het eindresultaat is de professionalisering van de dienstverlening in de gehele gemeentelijke organisatie.  

Dit kost tijd, maar wij wensen onze wethouder veel succes. Onze lat ligt hoog.