Naar aanleiding van de Nieuwsbrief Covid-19 van 5 februari

PK raadslid Wim vd Coelen heeft op 18 maart 2021 schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over de Covid-19 problematiek voor de jeugd van Bergen. De PK maakt zich daar zorgen over. .

Aanleiding was de Covid-19 nieuwsbrief van de gemeente Bergen van 5 februari 2021 en een artikel uit het blad Binnenlands Bestuur:

“Meer jongeren met psychische problemen hebben hulp nodig en de ernst van de problematiek is toegenomen. De coronacrisis verergert de al bestaande knelpunten in de hulp aan jongeren met psychische problemen. Wachtlijsten worden langer, regionale afstemming en samenwerking tussen jeugdhulpregio’s is onvoldoende en instellingen hebben onvoldoende mensen en geld om complexe hulpvragen te beantwoorden.
Zeer ernstig
Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zij kwalificeert de situatie als ‘zeer ernstig’. De geconstateerde knelpunten zullen de komende tijd nog prangender worden. De Inspectie verwacht dat na de coronacrisis de zorgvraag onder jongeren met ernstige mentale problemen verder zal stijgen. ‘Daarmee nemen ook de knelpunten in de zorgverlening toe.’

De schriftelijke vragen vindt u hier.