Meldpunt zorgproblemen in gemeente Bergen

De PK maakt zich grote zorgen over de verstrekking van zorg in Bergen. De vraag dringt zich op wie uiteindelijk bepaalt welke zorg nog wordt verstrekt en of de zorgprofessionals nog wel leidend zijn. Óf zijn het financiële motieven die in Bergen de doorslag geven? “Het hele College van B&W beoordeelt met gezond verstand of de geadviseerde zorg wel nodig is”, aldus de burgemeester in de commissie. De PK vindt dat een professioneel zorgadvies niet zomaar genegeerd mag worden, tenzij daar een second opinion aan ten grondslag ligt. De PK vraagt zich bovendien af of het wel nodig is dat alle privacygevoelige informatie door zoveel mensen kan worden ingezien. 

De Progressieve Kombinatie (PK) in de gemeente Bergen (L) opent daarom zorgknelpuntbergen@gmail.com

De PK roept mensen op zich te melden op zorgknelpuntbergen@gmail.com, als men bijvoorbeeld eraan twijfelt of de juiste zorg door de gemeente verstrekt wordt, of als men meent dat privacyregels worden geschonden. De PK wil als ombudsteam hulp bieden bij problemen rond zorgaanvragen met alle middelen en kennis waarover de partij kan beschikken.