MEER VROUWEN IN DE POLITIEK

Gelijke vertegenwoordiging in de politiek is nog niet bereikt, maar het thema staat op de kaart en het belang wordt ervan ingezien. Een betere man-vrouwverhouding in de politiek is gunstig voor de hele samenleving. Bij de PK is dit al jaren een aandachtspunt. Naast het enthousiasmeren van jongere inwoners, ligt de aandacht bij de PK ook al jaren op vrouwelijke inwoners. En daar waar lokaal het aantal vrouwen dat politiek actief wil worden, lijkt af te nemen, groeit de PK in dat opzicht nog steeds. Op de eerste 15 plaatsen van de kieslijst van deze partij staan 8 vrouwen.

“Gebrek aan tijd en gebrek aan zelfvertrouwen lijken vaak de redenen waarom vrouwen, die wel geïnteresseerd zijn in politiek, toch niet actief worden. Door met elkaar in gesprek te gaan, vragen te beantwoorden en ervaringen te delen, ontstaan vaak heel erg mooie gesprekken. Als PK organiseerden we onlangs zo’n avond. Politiek actieve vrouwen van de PK gingen in gesprek met niet actieve leden en vrouwen die geen lid waren van een politieke partij. Het doel was niet om nieuwe leden te werven maar om vrouwen te enthousiasmeren”, aldus Claudia Ponjee, PK wethouder in de gemeente Bergen.

De deelneemsters vonden de avond waardevol en voor herhaling vatbaar. De PK geeft aan een vervolg te willen geven aan deze avond. Mocht u zich als vrouw aangesproken voelen en geïnteresseerd zijn zo’n avond bij te wonen, dan kunt u zich aanmelden via infopkbergen@ziggo.nl