LIA ROEFS TREEDT TERUG ALS WETHOUDER

Na 25 jaar politiek actief te zijn geweest heeft onze PK wethouder Lia Roefs aangekondigd haar functie vanwege gezondheidsredenen neer te willen leggen.

Lia Roefs, geboren in Oss, groeide op in Elst (Gelderland). Ze studeerde in 1980 af als sociaal geograaf aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. 25 jaar gaf zij aardrijkskundeles, meestentijds aan de Havo Notre Dame des Anges in Ubbergen. In 1994 startte Lia Roefs haar politieke carrière als wethouder in de gemeente Bergen (L) namens de PK (Progressieve Kombinatie). Zij was daarmee de eerste “rooie” en de eerste vrouwelijke wethouder. Als wethouder was Roefs verantwoordelijk voor de beleidsterreinen welzijn, onderwijs, cultuur, sociale zaken en minderheden.

Na twee termijnen verliet Roefs in 2002 de lokale politiek. Zij vervolgde haar politieke loopbaan in de Tweede Kamer in Den Haag. Gedurende zes jaar, tot 2010, vertegenwoordigde ze de PvdA op terreinen als onderwijs, infrastructuur, verkeersveiligheid en OV. In 2011 werd zij gevraagd zich te kandideren voor de Provinciale Staten van Limburg. Met bijna 2.400 voorkeurstemmen werd ze op 2 maart 2011 gekozen.

In 2014 besloot Lia Roefs terug te keren naar waar het allemaal begon. In dat jaar werd zij wederom geïnstalleerd als wethouder namens de PK in de gemeente Bergen (L). Vlak voor de verkiezingen in 2018 kwam hieraan abrupt een einde toen een meerderheid van de raad haar de tekorten binnen het sociaal domein verweet. Echter, na een felle verkiezingsstrijd keerde de PK met een zetel winst terug in de coalitie en leverde wederom Lia Roefs als wethouder.

Met nog slechts enkele maanden tot haar pensioengerechtigde leeftijd, heeft Lia Roefs aangegeven dat zij haar politieke carrière voortijdig wil eindigen.

“Met pijn in haar hart heeft Lia bij het bestuur te kennen gegeven zich niet langer in te kunnen zetten als wethouder zoals zij dat wil en altijd gedaan heeft. Zij heeft zich haar hele politieke carrière voor de volle 100% (en meer) gegeven en zij is van mening dat onze inwoners niet minder dan dat verdienen. En daar hebben wij respect voor. Wij zijn Lia dankbaar voor alle jaren dat ze zich voor onze partij en onze inwoners heeft ingezet. En dat deed ze niet alleen in haar rol als wethouder gedurende bijna 14 jaar, maar zeker ook vanuit Den Haag en de provincie.”, aldus PK-voorzitter Eric Dilweg.

Haar definitieve vertrek als wethouder vindt plaats op het moment dat er in haar opvolging is voorzien. Het PK-bestuur is inmiddels gestart met de werving van de opvolger voor Roefs.