In memoriam Koos van Eekeren

Levensmotto van Koos:

Vier het leven

Probeer iets nieuws

Luister met aandacht

Toon lef en maak fouten

Accepteer de waarheid

Zorg goed voor jezelf

 

 

Met grote verslagenheid en verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van ons zeer gewaardeerd fractie- en bestuurslid Koos van Eekeren.

 

73 jaar geleden werd Koos geboren in Bergen. Na zijn studie rechten in Nijmegen vond hij zijn eerste werkplek bij de gemeente Heerlen in een juridische functie. In zijn studie tijd was Koos reeds sterk betrokken bij sociaal maatschappelijke ontwikkelingen, hetgeen er toe leidde dat hij met medestudenten de rechtswinkel Venlo heeft opgericht. Daar is hij gedurende een aantal jaren in zijn vrije tijd werkzaam geweest.

Toen Koos rond 1975 bij de gemeente Venray kon gaan werken, vestigde hij zich weer in de gemeente Bergen. Als lid van de PvdA voelde hij zich al snel betrokken bij de politieke activiteiten van de Progressieve Kombinatie (PK).

Bij de gemeente Venray begon hij als algemeen jurist, later was hij onder meer algemeen secretaris van de commissie bezwaar en beroep. Met zijn ervaring op ambtelijk, politiek en bestuurlijk terrein bleek Koos bij de invoering van het duale stelsel in 2002 dan ook bij uitstek geschikt voor de functie van raadsgriffier. Op 1 januari 2011 ging Koos vanuit die functie met vervroegd pensioen.

In de jaren tachtig en negentig is Koos gedurende een 15-tal jaren voor de PK raadslid geweest in de gemeenteraad van Bergen, waarvan 6 jaar als fractievoorzitter. Verder is hij ook een groot aantal jaren lid geweest van het algemeen bestuur, waarvan 6 jaar als dagelijks bestuurder, van het Waterschap Peel en Maasvallei.

Koos is door de jaren heen, als vast commissielid in het ruimtelijk domein, altijd actief PK-fractielid gebleven. Daarnaast nam hij deel aan het bestuur van de PK.

Binnen de fractie werd Koos erg gewaardeerd om zijn kennis en ervaring. Voor nieuwe leden stond hij altijd klaar voor overleg. Zoals hij een betoog uit zijn mouw leek te schudden was Koos een voorbeeld voor velen. Een betoog dat perfect en feitelijk juist in elkaar zat, naar Koos werd geluisterd. Maar ook privé stond Koos voor iedereen klaar. Voor juridisch advies mocht je altijd bij hem aankloppen.

Afgelopen jaar begon Koos met zijn gezondheid te sukkelen. Een operatie die nodig was, werd keer op keer uitgesteld. Maar desondanks sloot hij zoveel mogelijk aan bij het fractieoverleg, bij commissievergaderingen, bij informatiebijeenkomsten. Totdat het niet meer ging. Maar zelfs toen sprak de energie en de passie uit zijn ogen wanneer met hem kort over politiek gesproken werd. Politiek zat hem in zijn bloed.

 

Wij gaan in Koos een bevlogen, intelligente, sociale en ervaren politicus missen. Vergeten zullen we hem nooit, daarvoor was Koos een te mooi en bijzonder mens.

In overleg met zijn vrouw en kinderen heeft de PK ervoor gekozen dat Koos op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 zal blijven staan. Dit als een laatste eerbetoon aan Koos.

 

Bestuur, fractie en leden

Progressieve Kombinatie Bergen