In memoriam Cor Gramser

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering.

 

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het onverwachte overlijden van ons PK-lid Cor Gramser. 

 

Alhoewel hij al jaren in Nieuw Bergen woonde, bleef Cor altijd een echte Bessembiender uit Siebengewald. Geboren en getogen in Siebengewald op de Beekheuvel, runde hij samen met zijn vrouw een melkveebedrijf. In Siebengewald lag zijn hart en zijn bezorgdheid voor de mensen, de natuur, de boeren en alles wat hem lief was. Ruim zestig jaar heeft Cor zich voor EHBO Siebengewald ingezet waarvan 40 jaar als voorzitter. Voor zijn jarenlange inzet ontving hij in 2017 van EHBO Limburg de Barmhartige Samaritaan. Dit is de hoogste onderscheiding die EHBO Limburg kent.

Als mensenmens was het ook niet vreemd dat hij zich na zijn pensionering politiek aansloot bij de PK want daar trof hij zielsverwanten waarmee hij zijn zorgen kon delen, en die ook politiek gezien enige invloed konden uitoefenen. Tot op het moment dat zijn gezondheid, en vooral zijn mobiliteit hem in de steek liet, maakte hij deel uit van de commissie die landbouw en natuur behartigden.

In gedachten was hij nog vaak bij ons wanneer dit fysiek niet meer mogelijk was, getuige het laatste gesprek dat met hem werd gevoerd. Daarbij vertelde hij dat hij flink sukkelde met zijn gezondheid, maar nog altijd via zijn computer thuis de vergaderingen volgde.

 

De PK verliest in hem een prachtig mens, en hij is dan wel uit het oog, maar nooit uit ons hart!

Cor, BEDANKT!

 

Bestuur, fractie en leden

Progressieve Kombinatie Bergen