Het geld tekort voor de jeugdzorg in Bergen. Hoe erg is het precies?

U wilt vast graag uitleg. 

Vroeger kwam al het geld voor de zorg rechtstreeks van het Rijk. Het Rijk vond dat ze teveel uitgaven. Daarom sprak men af dat de gemeente dat zou gaan doen. Dat ging dus 3 jaar geleden in 2015 in.

Met de gemeenteraad van Bergen was de afspraak gemaakt om van 2015 t/m 2017 het geld te reserveren dat het Rijk voor een jaar voor de zorgtaken, overmaakte. Maar we spraken wel af dat iedereen de zorg zou blijven krijgen die hij of zij nodig had. We zouden dan in die 3 jaar goed kunnen zien waar we tekort kwamen. Dat we tekort zouden hebben was wel zeker. Want op het bedrag dat we van het Rijk kregen was ook al door het Rijk bezuinigd. Wij kregen dus minder dan wat het Rijk en de Provincie altijd wel zelf hadden uitgegeven.

We weten uit ervaring dat er, vooral ook in onze gemeente, een behoorlijke hulp- en zorgvraag is onder onze jeugd, met nadruk op ónze jeugd. Na 3 jaar wisten we waar de problemen zaten en hoe we dat konden oplossen. Vanaf 2018 zouden we dan in de begroting gaan opnemen wat we echt dachten nodig te hebben. Dan zouden we ook de plannen uit gaan voeren om ook op de toekomst voorbereid te zijn. Want de bevolking van Bergen vergrijsd. We moeten er ook rekening mee houden dat voor de WMO ook meer geld nodig is.

We hebben dus al plannen gemaakt en bekeken hoe we dat geld beter en anders moeten uitkeren dan we gedaan hadden. Zogezegd, zo gedaan. Voor 2018 is daarom het bedrag voor de jeugd flink opgehoogd. Maar ja, als je ergens meer geld uitgeeft moet je ook ergens anders bezuinigen.

Die plannen moeten worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Die beslist dan of de plannen volgens hen goed zijn en of ze veranderd moeten worden. We willen gewoon goede zorg leveren, zonder franje.

Blijft natuurlijk wel nog het tekort over 2017 over. Dat tekort is al door een heel streng uitgavenbeleid vanaf 1 oktober een heel stuk ingelopen. De rest moeten we dus verrekenen.

Dat kun je doen door het ergens anders, waar men te veel had, weg te halen óf uit de reserves van de gemeente Bergen. De gemeente heeft gelukkig ook gespaard voor tegenvallers. Wat ze gespaard heeft is best veel. Daar kan voor een keer best een bedrag af. Daar is het per slot van rekening toch ook voor. Daar wordt het leven in de gemeente Bergen niet duurder van.

Dat tekort is dus ook alleen maar over 2017. Voor 2018 hebben we al extra maatregelen genomen.

Omdat we nu beter weten waar en hoeveel geld we voor de zorg nodig hebben en krijgen, kunnen we vanaf 2018 natuurlijk wel beter en slimmer besturen. Daarom is het jammer dat Lia dat niet mag doen.

Door al dit stomme gedoe lopen we alleen maar weer een achterstand op van drie maanden om verantwoord voorbereid te zijn op de toekomst. Het is altijd duurder om achteraf te repareren. Je kunt het beter voorkomen!

Gaat dit nou fout in de toekomst? Niet als u op ons stemt in maart. Lia staat voor goede zorg voor jong en oud. Wij van de PK zullen altijd strijden voor gezamenlijke verantwoordelijkheid voor al onze burgers en zeker voor hen die het moeilijk hebben.

 

Wim van der Coelen, lid PK Bergen