Enquête overlast hondenpoep

De gemeente Bergen heeft een nieuw Speelruimteplan aangenomen waarin zij de komende jaren vooral wil investeren in speelruimten waar geen specifieke speeltoestellen staan, zoals straat, stoep, stuk bos en grasveld, de zogenaamde ‘informele speelruimte’. Maar de PK vindt wel dat kinderen daar veilig moeten kunnen spelen en op dit moment bestaat de voornaamste bedreiging uit hondenpoep.

Binnen de gemeente Bergen is hier echter geen beleid voor. Daarom heeft de PK het college opgeroepen om een pilot te starten waarbij de gemeente gratis biologisch afbreekbare hondenpoepzakjes aanbiedt en rond de informele speelruimten speciale afvalbakken plaatst.

Volgens Claudia Ponjee, fractielid van de PK, moet er iets gebeuren: “Er bereiken ons steeds meer berichten over overlast door hondenpoep. Invoeren van Hondenbelasting heeft volgens ons totaal geen zin. Wij denken zelfs dat het invoeren van zo’n belasting leidt tot nog meer overlast van hondenpoep, omdat de verantwoordelijkheid van het opruimen gevoelsmatig verlegd wordt naar de gemeente (we betalen immers niet voor niets hondenbelasting!).”

Wethouder Splinter heeft toegezegd de pilot te willen starten op 1 plek in de gemeente Bergen. Wanneer de resultaten na 6 maanden positief blijken, zal er een uitbreiding door de rest van de gemeente plaatsvinden. “Het is nu aan ons om aan te geven waar de pilot plaats zal vinden. Hiervoor vragen wij de inwoners van de gemeente Bergen: waar wordt de meeste overlast van hondenpoep ervaren? zou deze plek aangewezen kunnen worden als informele speelruimte?”, aldus Claudia Ponjee.

Deze, en andere vragen, kunt u beantwoorden door de enquête vóór 1 juli 2017 in te vullen.

Vul hier de enquête in!