CONSIGNATIEVERGOEDING TERUG VOOR VRIJWILLIGE BRANDWEER BERGEN

In de commissievergadering R&E heeft commissielid Thomas Sanders namens de PK aandacht gevraagd voor de consignatievergoeding. Bij de vrijwillige brandweer in Bergen hadden de bevelvoerders om de beurt consignatiedienst waarvoor zij een vergoeding kregen. Deze consignatievergoeding is echter afgeschaft. Wanneer de brandweer moet uitrukken dan dient er ALTIJD een bevelvoerder aanwezig te zijn. Sinds het stopzetten van de consignatievergoeding is het al een aantal keren voorgekomen dat de brandweer niet uit kon rukken omdat er geen bevelvoerder aanwezig was. 

De Veiligheidsregio vraagt meer geld om meer beroepskrachten aan te kunnen nemen elders, waar te weinig vrijwilligers zijn. Vandaar ons pleidooi: vertroetel die vrijwilligers, die je wel hebt. Een bezuiniging bij deze groep vrijwilligers zal er volgens de PK toe leiden dat er steeds minder mensen bij de vrijwillige brandweer willen gaan. Uiteindelijk zal dat ertoe leiden dat de gemeente Bergen geen eigen brandweer meer heeft en dat vanuit de regio, zoals nu al een aantal keren is gebeurd, andere korpsen moeten uitrukken. Zeer kwalijke ontwikkeling, wat de PK betreft! De PK wil daarom dat expliciet toegevoegd wordt dat de consignatievergoeding in ere wordt hersteld. 

In een reactie gaf burgemeester Pelzer aan dat de consignatievergoeding op zich is afgeschaft in het kader van de harmonisatie. Maar haar is nu gemeld dat die consignatievergoeding wel aangevraagd kan worden. Volgens de PK een vreemde gang van zaken, afgeschaft maar toch ook weer niet. Mooi om te horen dat hij aangevraagd kan worden maar het komt wel erg knullig over. 

Het getuigt niet echt van interesse in wat er leeft onder de Bergense brandweer. De regionalisering wordt nog steeds niet volmondig omarmd door onze vrijwillige brandweer. Het helpt niet dat dan de consignatievergoeding wordt afgeschaft zonder daar blijkbaar goed over te communiceren. “Wij hebben een vrijwillige brandweer waar we trots op zijn, maar door je vrijwilligers niet voldoende te waarderen zou er ook in Bergen een tekort kunnen ontstaan. Dan moeten beroepskrachten ingeschakeld worden met alle ook financiële gevolgen van dien”, aldus Sanders.