CLAUDIA PONJEE VOORGEDRAGEN ALS NIEUWE WETHOUDER

Het bestuur van de Progressieve Kombinatie (PK) draagt Claudia Ponjee voor als haar nieuwe wethouder in de gemeente Bergen. De gemeenteraad zal over deze voordracht beslissen. Dat vindt hoogstwaarschijnlijk plaats aan het eind van de raadsvergadering van 10 november 2020. 

Claudia Ponjee is 48 jaar en geboren en getogen in Nieuw Bergen. Zij is getrouwd met Serge en moeder van Elise, Amaya en Alain. Op dit moment werkt zij op de afdeling dienstverlening van de gemeenten Druten en Wijchen, bij het Klant Contact Centrum. Haar interesse en ervaring in het ondersteunen van mensen, voorlichten en verwijzen kan zij ten volle kwijt in haar nieuwe functie. 

In 2013 werd zij politiek actief voor de PK. De eerste jaren als lid van de commissie Samenleving en sinds december 2017 als raadslid, toen zij het stokje van haar vader, Leo Ponjee, overnam. Het politieke bloed stroomt dus door haar aderen. Haar uitgangspunt is altijd dat iedereen mee moet kunnen doen. Benaderbaar zijn en uitgaan van de feiten zijn steekwoorden die bij haar passen. Claudia heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om de gemeente Bergen socialer te maken. Die missie kan zij nu als wethouder voortzetten als opvolger van Lia Roefs. 

Het PK-bestuur is blij te melden dat Claudia bereid is deze verantwoordelijke functie op zich te nemen. “Wij hebben er alle vertrouwen in dat Claudia prima uitvoering kan geven aan wat onze PK-kiezers van de PK-wethouder verwachten, vastgelegd in het coalitieakkoord. De harmonie waarin het hele college hieraan inhoud geeft, past bij haar. Wij kennen haar als een verbinder. Claudia is gedreven, transparant, leergierig en bereid tot discussie”, aldus Eric Dilweg, voorzitter van de PK.