Bergense politiek: de feiten

Nu de fijne kerstdagen met familie en vrienden weer voorbij zijn, willen wij graag de politieke gebeurtenissen van de afgelopen weken toelichten. 

Zoals iedereen weet, is voor elke gemeente in Nederland het dossier jeugdzaken een hoofdpijndossier waar men als gemeente weinig grip op heeft. De jeugdzorg is een verplichting van de gemeente, tegelijkertijd is het zeer moeilijk de kosten ervan beheersbaar te maken. Veel gemeenten in Nederland kampen hiermee en ook de gemeenteraad van Bergen onderkent dit en heeft een maand geleden zelfs een brief daarover naar de Rijksoverheid gestuurd. Desalniettemin heeft Lia Roefs 3,5 jaar geleden de taak op zich genomen om hier structuur in te brengen, zowel qua zorg als ook qua kosten. Zij was daarmee op de goede weg en wij waren dan ook zeer geschokt dat het CDA op 12 december de motie van wantrouwen steunde, die de VVD indiende. Dit was, zoals een journalist het zeer goed uitdrukte, een dolk in de rug van Lia en van de PK. De motivatie die het CDA gebruikte voor deze opmerkelijke move, slechts 3 maanden voor de verkiezingen, was dat men geen vertrouwen had dat Lia Roefs de kosten in bedwang kon houden. Knoops (CDA) refereerde bij zijn argumentatie aan afspraken die de raad in mei met Lia Roefs zou hebben gemaakt. Niemand van de PK had ooit van deze afspraken gehoord en bij navraag op het gemeentehuis blijken deze afspraken dan ook niet te bestaan. Het CDA creëerde met deze uitspraken chaos door slechts 3 maanden voor de verkiezingen een wethouder met een wachtgeldregeling naar huis te sturen. Begrijpelijk dat de PK na deze actie van het CDA achter Lia is blijven staan en aangaf dat er geen basis meer was voor samenwerking in coalitie. 

De eerstvolgende raadsvergadering op 20 december heeft de PK samen met Kern een motie van wantrouwen ingediend tegen het resterende college, bestaande uit wethouder Splinter en burgemeester Pelzer. De PK verwijt het college gebrek aan collegialiteit. Splinter heeft alleen oog voor zijn eigen portefeuille en werkt niet aan gezamenlijke oplossingen, Pelzer deed niets om een crisis af te wenden. Het tekort op jeugdzorg, dat door alle partijen werd ‘geaccepteerd’ als gevolg van de decentralisatie, diende alleen door Lia binnen haar domein te worden opgelost. Splinter wenste niet mee te werken aan door zijn ambtenaren voorgedragen oplossingen. Het mocht vooral niet ten koste gaan van zijn toekomstige projecten, getuige zijn ellenlange wensenlijst in de begroting van november. Het is overduidelijk dat Splinter noch Pelzer collegialiteit, solidariteit en betrokkenheid hebben getoond. Bovendien heeft Lia 3,5 jaar lang met veel zorg structuur aangebracht binnen haar afdeling waardoor de inwoners van Bergen de zorg konden krijgen die zij nodig hebben. Diverse signalen uit ‘de wandelgangen’ maakten duidelijk dat het roer rücksichtslos om zou gaan. Om te voorkomen dat alles in 3 maanden tijd zou worden vernietigd wat in de afgelopen 3,5 jaar is opgebouwd, zagen wij geen andere mogelijkheid dan dit te blokkeren via een motie van wantrouwen.

Ons voorstel voor nu is om voor de komende 3 maanden, tot aan de verkiezingen, een ‘zakencollege’ te installeren dat Pelzer zal ondersteunen in lopende zaken, zodat er een einde komt aan de chaos die door het CDA is gecreëerd. Er zullen geen grote zaken meer op de agenda worden geplaatst. Er worden interim-bestuurders aangetrokken; bestuurders zonder politiek gewin. Bij voorkeur van pensioengerechtigde leeftijd zodat er geen wachtgeldverplichtingen uit voortvloeien. 

En óf Lia Roefs terugkomt als wethouder in de gemeente Bergen en óf zij de klus af mag maken, dát bepalen de inwoners bij de verkiezingen in maart. Wij zijn een partij die altijd handelt vanuit feiten en dat zullen wij ook altijd blijven doen. Wij zijn een partij die inwoners altijd centraal stelt en dat zal ook altijd zo blijven: mensen gaan vóór stenen en asfalt! Het was en is nu tijd, na alles wat er in de media is gezegd en geschreven, om iedereen op de hoogte te stellen van álle feiten.