Laat inwoners meeprofiteren van een gezonde financiële situatie!

Laat inwoners meeprofiteren van een gezonde financiële situatie!

Een belangrijke drijfveer naast de duurzame opwekking van energie was en is voor de PK dat al onze inwoners, maar dan ook echt ál onze inwoners moeten meeprofiteren van het project Energielandgoed Wellsmeer. Niet alleen zij die het zich kunnen veroorloven voor vele duizenden of zelfs tonnen in euro’s een aandeel te nemen in het Energielandgoed, maar ook de minder draagkrachtigen.

De PK is dan ook van mening dat er voor het einde van het jaar concrete plannen of afgebakende doelen moeten komen, hoe al onze inwoners in de toekomst financieel kunnen meeprofiteren van het Energielandgoed Wellsmeer!

Ook het college vindt dat de gemeenteraad hier zelf over gaat. Wij als PK zullen zeker al bij de aanloop naar aanstaande kadernota in bijvoorbeeld een werkvergadering met andere raadsfracties er over in discussie gaan zodat hier ook echt “werk” van gemaakt wordt. Opbrengsten alleen gebruiken om de OZB laag te houden is iets wat de PK dus niet bedoelt!

Jarenlang hebben we stevig moeten bezuinigen op allerlei gemeentelijke taken. De bodem van deze bezuinigingen zijn bereikt wat de PK betreft. Die bezuinigingen hadden overigens niets te maken met de ontwikkeling van het Energielandgoed Wellsmeer. Dit project moet zichzelf bedruipen. En ja, het plan is ambitieus en kent risico’s, maar wij zijn overtuigd van beheerste en verantwoorde risico’s gezien de gedegen voortgangsrapportages.

We kunnen gelukkig nu weer langzaam gaan denken aan geld genereren en aan een ruimer financieel jasje, zodat onze gemeente voor iedereen een fijne gemeente is en blijft om in te wonen en te werken met leefbare dorpen!