In Memoriam Geert van der Heijden

Op 15 januari j.l. is vrij plotseling op 71-jarige leeftijd overleden de heer Geert van der Heijden.

Geert van der Heijden was een van de eerste, zeer betrokken leden van de in 1974 opgerichte Progressieve Kombinatie Bergen. Gedurende een tweetal perioden was hij van 1986 tot 1994 raadslid voor de PK en lid van diverse commissies in de gemeente Bergen. Ook was hij  een aantal jaren voorzitter van de PK.

Geert was als mens maar ook als lokaal politicus, met indertijd in zijn portefeuille welzijn, sociale zaken en onderwijs, inspirerend en zeer betrokken bij sociaal maatschappelijke vraagstukken. Niet zozeer puur de theorie, maar de directe maatschappelijke betrokkenheid bij het wel en wee van mensen en verenigingen in onze gemeenschap was zijn grote drijfveer.  Mensen-mens, hulp biedend, met een scherp oog voor de menselijke maat. Een rasechte sociaal-democraat, die er mede voor zorgde dat de “rooien” een plek kregen in de Bergense politiek.

In het publieke en politieke debat met de benodigde dossierkennis was hij een sterk debater. Oprecht en eerlijk. In het debat respectvol en correct, principieel maar ook compromisbereid, altijd denkend in oplossingen daar waar het algemeen belang aan de orde was. Daarbij was Geert ook een inspirator en begeleider voor met name nieuwe leden bij de PK. Zoals Lia Roefs, de eerste vrouwelijke wethouder in 1994 voor de gemeente Bergen en voor de PK, het zo mooi benoemde: “Bij mijn eerste schreden in de politiek pakte hij mij bij de hand en leerde mij de kneepjes van het vak, die hij kende als geen ander”.

Het toch plotselinge overlijden van Geert heeft ons diep geroerd. Voor de jarenlange en tomeloze inzet is de Progressieve Kombinatie Geert van der Heijden veel dank verschuldigd. In ons hart en in  onze gedachten zullen wij hem blijven herinneren als een fijn en sociaal mens.

Bestuur van de Progressieve Kombinatie.

Koos van Eekeren