Eric Dilweg: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De PK Bergen is ontzettend trots, dat het Zijne Majesteit heeft behaagd om Eric Dilweg te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Eric, onze voorzitter, ontving de versierselen, die bij die Koninklijke Onderscheiding horen, indirect uit handen van onze burgemeester, mevrouw Pelzer. Zijn vrouw Francis spelde hem de onderscheiding op. 

Al vele jaren zet Eric zich gemotiveerd en belangeloos in voor de Bergense politiek en de gemeenschap. De in 1952 geboren Eric Dilweg was lid van de gemeenteraad namens de Progressieve Kombinatie van 2002 tot 2014. Tot op heden is hij nog steeds reserve-commissielid. Ook was hij lid en de laatste 6 jaar voorzitter van het bestuur van de PK. Eric neemt zijn functies zeer serieus en is altijd uitstekend voorbereid.

Eric Dilweg is iemand, die het opneemt voor de meest kwetsbaren in onze samenleving en hij heeft een groot hart voor goed onderwijs voor iedereen. “Iedereen heeft talenten” is een van zijn kenmerkende uitspraken. Hij was ook een gedreven motivator in zijn dagelijks werk als directeur van de opleidingsstichting voor de koeltechniek in Nederland, waar hij de opleidingen in de koel- en klimaattechniek heeft geprofessionaliseerd en op een hoog niveau heeft gebracht. Ook hier had hij oog voor jongeren die buiten de boot dreigden te vallen, maar voor wie hij dan toch een opleidingsplek organiseerde.

Onze dank aan Eric voor alles wat hij tot op heden voor de Progressieve Kombinatie Bergen en de Bergense politiek betekend heeft, is groot. Wij hopen dat hij in ons midden nog lang kan blijven werken aan de verdere professionalisering van onze politieke partij. “Dat de vele jaren belangeloze inzet nu resulteert in een onderscheiding vinden wij volkomen terecht en stemt ons blij. Wij feliciteren hem van harte met zijn Koninklijke Onderscheiding”, aldus onze PK fractievoorzitter Jos Valckx.