De week van Eric Dilweg

"De week van Eric Dilweg"

“Mijn hart ligt bij de PK dus ik zal op de achtergrond altijd actief blijven”  

 

 

 

  

Claudia Ponjee in gesprek met Eric Dilweg

Gedurende de laatste raadsverkiezingen van dit jaar, heb jij besloten je niet langer op een verkiesbare plaats te zetten. Vanaf wanneer en hoe lang heb je voor de PK in de raad gezeten?
Vanaf medio 2002, dus bijna 12 jaar

En voor welke portefeuille was dat?
Dat was voor de portefeuille Welzijn. Tegenwoordig heet dat Samenleving.

En waarom juist deze portefeuille?
Omdat ik het welzijn van onze burgers van groot belang vind. Ik wilde opkomen voor mensen die in de knel dreigden te raken. Door mensen vaak tijdelijk te ondersteunen, kunnen ze daarna zelfstandig de zaken oppakken.

Vanwaar je keuze om niet langer raadslid te zijn voor de PK?
Ik heb daar bewust voor gekozen. Ik ben beroepsmatig ook gestopt met mijn werk. Ik wil mijn leven anders gaan indelen door veel tijd in het buitenland door te brengen. En dan kun je je niet volledig inzetten in de Bergse politiek. En als je iets doet moet je het, naar mijn idee, voor de volle 100% doen. Daarnaast vind ik dat je na 12 jaar onderhand bij het meubilair gaat horen en is het voor de partij ook veel verstandiger om te vernieuwen.

Heb jij je raadsperiode over het algemeen als positief of negatief ervaren?
Laten we het dan hebben over de laatste raadsperiode. We zaten als PK Bergen in de oppositie. Maar toch hebben we een aantal zaken voor elkaar gekregen. Dat heb ik als zeer positief ervaren.

Dat is toch ook wel bijzonder dat je dit als oppositie voor elkaar kreeg. Kun je wat voorbeelden noemen?
Ja, neem nou bijvoorbeeld het ‘Ouderenbeleid’. Er was geen ‘Ouderenbeleid’!! De portefeuillehouder van Welzijn destijds, had hier geen oren naar en wilde alles onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) schuiven. In september 2013 werd, vooral door de inbreng en vasthoudendheid van de PK, de ouderennota door het college gepresenteerd.
Verder was er natuurlijk de Statistische Sociale Kaart. Op initiatief van de PK heeft Franka Van de Boogaart, een Hbo studente van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) als afstudeerproject een onderzoek gedaan waarbij meer inzicht in de sociale armoede in de gemeente Bergen moest komen. Gezien alle veranderingen die op de gemeente afkomen is het beslist noodzakelijk dat wij weten wat bij onze bevolking de mogelijkheden en belemmeringen zijn. Alleen dan zijn wij in staat de juiste beslissingen te nemen.

Heb je ook negatieve herinnering aan die raadsperiode?
Mijn meest negatieve herinnering is het sluiten van het zwembad zonder dat er een goed uitgewerkt plan voor handen was voor de ombouw naar een zaal! Ik heb hierover nog steeds grote zorgen. Ook de slechte communicatie over bijvoorbeeld het accommodatie beleid. Dit veroorzaakte veel overbodige onrust. Het was daarom dat de PK geen behandeling toe stond in de raad zonder dat er opnieuw met belanghebbende werd gepraat, hierbij kregen we gelukkig steun van het CDA en KERN.

Dit jaar is het veertig jaar geleden dat de Progressieve Kombinatie Bergen werd opgericht. Daarmee is de PK de oudste politieke partij in onze gemeente. Wat is jouw visie op de toekomst van de PK binnen de Bergense politiek?
Doordat de PK in de komende raadsperiode in de coalitie zit, kunnen we nog meer een stempel drukken op hoe de zorg er in Bergen moet gaan uitzien. In mijn visie is dat meer directe zorg voor de mensen en minder bureaucratie. Ook op het gebied van werk zal de PK zich moeten inzetten, want het slechtste voor mensen is wanneer zij aan de kant staan en niet mee mogen of kunnen doen.

Heb je tips vanuit jouw ervaring voor de nieuwe leden van de PK?
Geef vooral jouw mening en ga de discussie met anderen aan, zo worden de beste ideeën geboren die van belang zijn voor onze bevolking. Waarbij opgemerkt dient te worden dat luisteren ook een grote deugd is.

Heb je zelf nog iets wat je graag met ons wilt delen?
De tijd in de raad heeft mijn leven verrijkt en ja, het kost veel tijd, maar je krijgt er veel voor terug. Zoals een hecht team die weten waarvoor zij staan en met ieder zijn of haar specifieke deskundigheid.

En dan zijn we alweer bij mijn laatste vraag aanbeland: blijf je nog actief voor de PK Eric?
Ja, mijn hart ligt bij de PK dus ik zal op de achtergrond altijd actief blijven.

Eric volgens Leo Ponjee…

Eric is een man van de warmte voor de medemens, zeer betrokken, sociaal bewogen, en iemand die wist wat hij wilde en ook de instrumenten daarvoor in zijn bagage had. Een man met een hartgrondige hekel aan ongelijkheid en een hoog ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid en eerlijkheid.

Nog vers in mijn geheugen staan zijn laatste twee daden in politiek opzicht, de sociale kaart en vooral het ouderenbeleid. In zijn contacten werd al snel duidelijk dat met het ouderenbeleid een wereld was te winnen. Jij zag de mogelijkheden en ook de noodzaak om niet alles onder het Wmo verhaal te schuiven, maar een eigen visie voor de ouderen te ontwikkelen. Jij was de eerste die dit onderkende en jij ging er vol voor. Resultaat een volwaardige beleidsnota, weliswaar nog steeds in ontwikkeling, maar… hij is er.

Tot op het laatst van je raadstermijn was je bezig met de problemen die er op ons afkomen middels de decentralisaties. Je organiseerde avonden om mensen bij te praten, nodigde sprekers uit die wisten hoe er mee om te gaan, kortom, je was zeer betrokken bij de mensen die het nodig hadden.

Eric , de jaren dat je voor de PK en de gemeente en haar inwoners in de weer was, verdient onze dank en groot respect. Ik ken je al heel lang , eigenlijk sinds de tijd dat we samen bezig waren in MR en Ouderraad en later dus binnen de PK.. en ik heb in jou een man gevonden waar ik op kon bouwen als fractievoorzitter. De dossiers waren bij jou in goede handen en niet zelden hoefde ik niet eens alle stukken te lezen…want het kwam goed.

Ik weet dat je van de warmte houdt, letterlijk en figuurlijk, en ik hoop dat je samen met Francis en de kinderen mag gaan genieten van vele zonuren in Spanje of welke costa dan ook. Je hebt aangegeven dat je nog zeker wat zult blijven doen voor de PK, en daar ben ik erg blij om. Daar zullen we ook zeker gebruik van gaan maken.
Eric Dilweg, het was een eer om met jou samen te werken, je bent een bijzonder mens. Ik dank je dan ook van harte en hoop in goede gezondheid nog eens een glas met je te mogen drinken.

Eric volgens Koos van Eekeren…

Hoewel ik Eric al heel lang ken, heb ik nooit zo intensief met hem op lokaal politiek niveau samengewerkt. Wel is het zo dat Eric een stille maar krachtig gedreven lokaal politicus was die met name sterk was op het Sociaal maatschappelijk terrein (Welzijn), echt iemand met kennis van zaken, waarvan je graag meer van deze mensen zou willen hebben. Grote inzet zonder enige scrupules maar niet een echt politiek dier. De laatste 12 jaren wellicht toch wat op de politieke achtergrond en niet altijd direct zichtbaar (in tegenstelling tot Leo). Maar wel gedreven voor de belangrijke maatschappelijk aangelegenheden.

Eric volgens Piet Heisen…

Ik heb een aantal projecten c.q. avonden met Eric gedaan c.q. georganiseerd en dat is meer dan naar tevredenheid geweest. Eric komt in ieder geval altijd zijn afspraken na, is plezierig om mee te werken, helder en to the point. Ook is hij zeer betrokken op de sociale paragraaf en altijd in om weer iets nieuws  op poten te zetten. In de fractie was hij ook altijd van de partij en zijn inbreng was meer dan welkom.
Kortom, goed om mee samen te werken!

Eric volgens voorzitter Joop Cornelissen…

Ik wil Eric graag beschrijven als een ‘mensenmens’: begaan met mensen die het niet zo makkelijk hebben in onze harde maatschappij. Dit zowel op politiek niveau, commissie Samenleving (voorheen welzijn), als in zijn laatste functie waar hij zich als directeur hard maakte voor jonge mensen om een baan te kunnen verwerven binnen de koeltechnieken. Op het gebied van onderwijs, persoonlijke ondersteuning en door ervoor te zorgen dat werkgevers openstonden voor talenten die net iets extra’s nodig hadden om zich maatschappelijk te kunnen manifesteren. Altijd was Eric begaan met het individu en zorgde hij dat er een succes behaald werd.

Ook binnen de PK heeft hij zich op deze wijze altijd laten zien.
Begaan met iedereen, aandacht voor jou als persoon en belangstellend en betrokken. Vastbijtend in onderwerpen die andere partijen lieten gaan omdat het minder makkelijk was of omdat het economische belang meer prioriteit kreeg dan de mensen die je mogelijk zou kunnen en misschien wel moeten helpen. Eric is vaandel drager van onze slogan: mensen gaan voor stenen. Hij is altijd naar op zoek naar de menselijke maat.

Tijdens de presentaties vanuit onze werkgroepen laat hij zien dat hij zich goed voorbereidt, makkelijk een groep aanspreekt en in staat is in te spelen op dat wat er plaats vindt. Eric is creatief, geïnteresseerd in andere meningen en geeft anderen ruimte. Het is een man die zichzelf zeer zeker niet op de voorgrond plaatst. De jongeren binnen de PK hebben zijn aandacht en voorziet hij van informatie. Hij deelt zijn kennis zodat de ander tot haar/zijn recht komt. Eric laat anderen bloeien en groeien, hijzelf hoef niet op de voorgrond te staan of de eer naar zich toe te trekken.

Na de vergaderingen is Eric de animator om nog een pilsje te gaan drinken, liefst een speciaal biertje. Open staan voor een lolletje en zelf hard lachen om zijn eigen humor, daarmee draagt Eric bij aan de fijne sfeer die er heerst binnen de PK.