Coalitie CDA-PK daadkrachtig van start

In de eerste vergadering van de gemeenteraad na de presentatie van het coalitieakkoord lieten CDA en PK zien dat beide partijen gebrand zijn op het uitvoeren van de voornemens uit dat akkoord. De gemeente hield in 2013 € 5,5 ton over. 
De coalitiepartijen gaan dit geld besteden aan de renovatie van de Hoenderstraat in Well en voor eventuele tegenvallers als gevolg van de overheveling van zorgtaken vanuit het Rijk en Provincie naar de gemeente.

De nieuwe raadsleden Bert Martens (PK) en Ruben Wijnen (CDA) zijn verheugd met het feit dat de coalitie in hun eerste vergadering twee belangrijke punten uit het nieuwe coalitieakkoord konden veiligstellen.

Martens: ‘Een van de grootste uitdagingen voor Bergen zijn de zorgtaken die overkomen naar de gemeente. Het Kabinet heeft besloten flink te bezuinigen op die zorg. Daardoor zitten er risico’s aan de overheveling van die taken voor de gemeente omdat de mensen goede zorg moeten blijven krijgen. Dat financiële risico is nu afgedekt.’ De renovatie van de Hoenderstraat in Well staat al heel lang op het wensenlijstje. De wortels van de kastanjebomen hebben de stoep en de weg in de afgelopen jaren vernield. Daarnaast is de riolering slecht.

Wijnen: ‘Nu het CDA en de PK het geld voor de renovatie heeft kunnen vrijmaken, kunnen de voorbereidingen gestart worden. Ik verwacht dat de renovatie in 2015 uitgevoerd kan gaan worden.’ KERN en de VVD stemden tegen beide voorstellen omdat ze van mening waren dat deze voorstellen zorgvuldiger afgewogen zouden moeten worden.

Martens en Wijnen daarover: ‘Die afwegingen hebben wij gemaakt toen we het coalitieprogramma hebben geschreven. Overigens stond de renovatie van de Hoenderstraat ook bij KERN en de VVD prominent in de verkiezingsfolders. Dan mag je toch aannemen dat zij daar ook goed over nagedacht hebben?’

Ruben Wijnen (CDA) en Bert Martens (PK): ‘De renovatie van de Hoenderstraat wordt hoog tijd'.