CLAUDIA PONJEE NIEUWE WETHOUDER GEMEENTE BERGEN (L)

Tijdens de raadsvergadering van 10 november is Claudia Ponjee na instemming van de volledige raad, geïnstalleerd als wethouder Leefbaarheid. Daarmee volgt zij Lia Roefs op die wegens gezondheidsredenen haar taken vroegtijdig moet neerleggen.

Voor de beëdiging van Ponjee, werden door het college en alle fractievoorzitters woorden van dank gesproken richting wethouder Roefs. Zij werd daarin geroemd om haar enorme drive en altijd sociale invalshoek. De mens stond altijd centraal bij Lia Roefs.  

Met wethouder Ponjee zorgt de PK voor een waardige opvolging die, qua gedachtengoed, overeenkomt met die van wethouder Roefs, ook zij is lid van de Partij van de Arbeid. Sociaal en gedreven, zijn woorden die ook bij Ponjee horen. “Ik ben een sociaal en eerlijk mens en een verbinder, in dat opzicht lijken Lia en ik erg veel op elkaar. Ik kijk uit naar de periode die gaat komen en hoop op een prettige samenwerking met college, ambtenaren en raad. Maar vooral ook op een fijne samenwerking met onze inwoners!”, aldus wethouder Claudia Ponjee.

In dezelfde vergadering heeft ook de opvolging van Ponjee plaatsgevonden. De uit Well afkomstige Wim Van der Coelen is geïnstalleerd als raadslid en neemt plaats bij de heren Valckx, Bakker en Martens waardoor de PK raadsfractie weer compleet is.

Van der Coelen is sinds 2018 voor de PK actief in de gemeente politiek. Met de PK wil hij zich inzetten voor de inwoners, maar ook samen met hen optrekken. “Ik verwacht gedurende mijn raadslidmaatschap een goede bijdrage te kunnen leveren aan ons gezamenlijke coalitieakkoord, maar wel met een duidelijk PK stempel. Mijn doel is om er te zijn voor alle inwoners van de gemeente vanuit een progressieve en sociale invalshoek”, aldus PK raadslid Wim Van der Coelen.