Coalitiebreuk, PK-wethouder Lia Roefs naar huis

In de raadsvergadering van 12 december 2017 is PK-wethouder Lia Roefs door een meerderheid van de Bergense gemeenteraad naar huis gestuurd. Vooral de grote tekorten in de jeugdzorg werden haar kwalijk genomen door coalitiepartner CDA.

Vanaf haar moment van aantreden midden 2014 als wethouder van het Sociale Domein in de gemeente Bergen, wist Lia Roefs dat haar een enorme opdracht te wachten stond: de nieuwe gemeentelijke zorgtaken. Er waren tot dat moment nog nauwelijks voorbereidingen getroffen op het gemeentehuis in Bergen.

Met al haar kennis en kunde ging wethouder Roefs samen met haar team aan de slag. Veel informatie was er niet meegekomen vanuit de Provincie en het Rijk. En de zorginstellingen waren niet gewend om de gemeenten in Nederland te voorzien van tijdige en juiste informatie en facturen. De weg van januari 2015 tot nu was lang en niet makkelijk, maar uiteindelijk niet zonder resultaat: programma’s om te monitoren en instrumenten om te sturen werden ontwikkeld en alle noodzakelijke zorg werd verleend aan de inwoners van de gemeente Bergen. En naar tevredenheid. Allemaal tot stand gekomen onder de bezielende leiding van wethouder Lia Roefs, die op haar eigen manier haar team sturing gaf in het hele proces.

De Bergense gemeenteraad sprak af: de eerste drie jaar gaan we uit van het geld dat het Rijk ons geeft (40% minder dan toen Rijk en Provincie deze taken uitvoerden). Begin van dit jaar bleek al dat dat niet voldoende was, net zoals in heel veel gemeenten in Nederland.

“Meer dan de helft van de begroting gaat naar 10% van de bevolking”, stelde wethouder Splinter (CDA).

Lia Roefs reageert: “dat is feitelijk onjuist, maar afgezien daarvan. Een gemeente heeft een zorgplicht. En het woord ‘plicht’ zegt het al: hier valt niks te kiezen! Wanneer een gezin met problemen in onze gemeente woont, dan is het onze plicht om de zorg, die zorgexperts nodig achten, te leveren. En dat willen we als PK ook. Het is niet het geld, dat bepaalt welke zorg nodig is”.

In de begroting voor 2018 is daarom veel meer geld vrijgemaakt voor jeugdzorg. Roefs kreeg wel de opdracht om 1 miljoen te gaan bezuinigen in 2018 op het totale Sociaal Domein. Bijzonder was het voor de PK om toen te zien dat Wethouder Splinter nauwelijks een duit in het zakje deed, maar zelf wel met een goed gevuld wensenlijstje kwam. De aanleg van fietspaden en wegen leek prioriteit te hebben bij deze CDA wethouder. “Onze leus ‘Mensen gaan voor stenen’ leek door het CDA omgetoverd te zijn in ‘Stenen gaan voor mensen’”, aldus PK fractievoorzitter Jos Valckx. “Met name het gemis aan collegialiteit bleef knagen”. Nieuw raadslid van de PK, Claudia Ponjee, die het stokje van haar vader overnam: ‘het stomste dat deze raad kan doen: Lia Roefs naar huis sturen”. En toch gebeurde precies dat, door toedoen van het CDA. Claudia hierover: “Wanneer een motie van VERtrouwen bestond, dan had de PK deze ingediend. En niet alleen voor onze wethouder maar voor haar hele team! Deze mensen hebben een ongelooflijke berg werk verzet in 3,5 jaar tijd. Wij willen dat Lia Roefs terugkomt als wethouder Samenleving. Wij vragen daarom het vertrouwen van de inwoners van de gemeente Bergen bij de verkiezingen op 21 maart 2018. De keuze voor de kiezer was nog nooit zo gemakkelijk: kiezen we voor asfalt of voor mensen?”, aldus Claudia Ponjee.