Over Sinterklaas, Rudi, moties en vrijwilligers

Hallo beste mensen,

 

Het einde van het jaar is weer in zicht. En zoals dat de laatste paar jaren gaat, begint dan ook natuurlijk weer de discussie over de hulp van Sinterklaas (ik laat bewust de andere benaming maar weg). Ja, ook ik weet dat de wereld verandert. Maar dat wil niet zeggen dat het mij toch wel wat te drastisch gaat. Er gaan zelfs stemmen op om ook Kerstmis een andere benaming te geven. Ik waarschuw dus alvast de Kerstman dat hij misschien moet stoppen met zijn slee te laten voorttrekken door zijn rendieren! Want dat valt dan zomaar onder de noemer “dierenleed”. Ondanks dat deze dieren (volgens mij) erg goed door de Kerstman behandeld worden. Want, zo lang ik al op deze wereld mag vertoeven, zijn het nog steeds diezelfde dieren met voorop “Rudi The Red Nosed Reindeer”. Wat mij betreft mag iedereen zijn Sinterklaas en Kerstfeest invullen zoals hij of zij het wil. 

Maar wat is er de laatste tijd op politiek vlak gebeurd in de gemeente Bergen? Op 12 november heeft de gemeenteraad de begroting 2020 aangenomen. Voorafgaande aan deze raadsvergadering hebben wij een gezamenlijke commissievergadering gehad. Dit was de eerste keer dat dit in deze vorm gebeurde en was zeker een succes en voor herhaling vatbaar. 

In de eerste termijn van de raadsvergadering over de begroting 2020 mocht onze fractievoorzitter Jos Valckx als laatste van de 4 fractievoorzitters de PK-visie op de begroting verwoorden. Hij werd daarbij 8x (!)  geïnterrumpeerd. Ik hoorde dat dit mag. Maar waar ik mij dan als nieuweling mateloos over erger, is de toon waarop dat gebeurt. Maar de “alte Hasen” in de politiek lachen hier om en worden er niet koud of warm van. Naarmate ik langer in de lokale politiek bezig zal zijn, zal ook ik hiervan niet meer wakker liggen (dat doe ik trouwens toch al niet). 

 

Onze motie voor het plaatsen van meer afvalbakken hebben we nog niet ingediend. Wij wilden 60 afvalbakken in onze gemeente erbij om op het landelijk gemiddelde uit te komen van 166 afvalbakken voor onze gemeente. Maar volgens wethouder Splinter staan er al 160 afvalbakken. Maar in maart waren dit er nog 100. Wethouder Splinter dacht niet dat er in de afgelopen maanden bakken bij waren gekomen. Hij ging er vanuit dat in maart verkeerd geteld was. Daarom gaat ons raadslid Claudia Ponjee nu samen met wethouder Splinter alle afvalbakken in onze gemeente tellen. Klopt het niet, dan dienen we alsnog onze motie in. Waar Claudia zich ook warm voor maakte is de inkomenskaart. Dat is een brochure waarin een overzicht van alle regelingen staat waar de burger, die dat nodig heeft, recht op kan hebben. Deze motie is aangenomen dus het overzicht gaat er komen!

  

Wat ik tot slot nog wil vermelden is dat er een buurtbus rijdt waarvan gretig gebruik gemaakt wordt. Deze bus brengt zelfs op een paar zaterdagen mensen naar de Kerstmarkt van Tuincentrum Leurs in Venlo. En zoals ik gehoord heb, van iemand die de planning doet voor deze bus, loopt het storm! Ook bestaat er sinds kort het “NOABERSCHAP”. Een initiatief van Stichting Welzijnsbevordering Bergen voor mensen die om hulp verlegen zitten. Wij van de PK vinden al deze initiatieven met al deze vrijwilligers geweldig!!!

 

Nu beste mensen, dit was het weer voor deze keer. Ik zou zeggen blijf gezond en alvast een fijne pakjesavond.

 

Groet Wim Olthof