Commissie Bestuur en Financiën

Namens PK Bergen zitten de volgende mensen in de commissie Bestuur en Financiën:

V.l.n.r.: Jos Valckx, Cor Gramser, Jasmin KajtazovicThomas Sanders en Claudia Ponjee

Deze PK-werkers proberen tijdens de commissievergaderingen zoveel mogelijk informatie te verkrijgen. Met deze informatie gaan zij vervolgens terug naar de PK-fractie (raadsleden Jos, Bert en Claudia en de andere PK-commissieleden). Alle verkregen informatie wordt gebruikt voor het vormen van een mening. Tijdens de raadsvergadering die volgt op de commissievergadering is het aan onze 3 raadsleden om namens PK Bergen vóór of tegen een voorstel te stemmen.

Verantwoordelijk Manon Pelzer (Burgemeester)

In de commissie Bestuur en Financiën komen zaken aan de orde als:

 Visie Bergen 2030

 Ondernemen met de natuur

 Openbare orde en veiligheid

 Financiën

 Personeel en organisatie

 Communicatiebeleid

 Informatie en automatisering

 Algemeen bestuurlijke aangelegenheden

 Samenwerking Regionale- en Euregionale zaken

 Handhaving

Voor de commissieleden en de raadsleden van PK Bergen zijn de meningen van de inwoners van de gemeente erg belangrijk. Zij zitten er immers namens u. Zij staan ten alle tijden open voor uw meningen, suggesties en ideeën. Maar u kunt hen ook benaderen wanneer u tegen ‘dichte deuren’ aanloopt of tegen bureaucratie opbokst. Zij zullen naar u luisteren en kijken of zij iets voor u kunnen betekenen. 

De PK begeeft zich altijd tussen de mensen, luistert en handelt daarna(ar).