Straatcoach

Hallo beste mensen, 

 

De vakantie is voor de meeste mensen voorbij en ik hoop dat iedereen ervan heeft genoten en zijn of haar vakantie op eigen manier heeft kunnen invullen. 

Ook het college en de raad waren met reces. Dus op politiek gebied valt er weinig te melden. In september beginnen de commissievergaderingen en raadsvergaderingen weer en dan bloeit het politieke landschap weer op. Maar het zal wel niet zo’n erg hete herfst worden. Wij hebben een coalitieakkoord dat klinkt als een klok. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat wij nu op onze lauweren kunnen rusten. Nee, ook al hebben wij het coalitieakkoord medeondertekend, als PK blijven wij er bovenop zitten.

 

Afgelopen week keek ik weer eens op Facebook en zag een filmpje voorbij komen waarin Burgemeester Pelzer de invoering van straatcoaches bekend maakte. Ik vind het een heel goed initiatief en vraag mij af hoe mijn fractiegenoten er over denken. Van mij had dit al veel eerder mogen gebeuren. Er zijn veel inwoners die overlast ervaren van sommige jeugdigen. Ik zeg erbij dat niet alle jeugdigen opvallen en ook wij waren zeker geen heilige boontjes! Maar het begin, om een einde te maken aan overlast, is er. De straatcoaches gaan met de jeugdigen in gesprek en zullen ze wijzen op hun gedrag. En als het echt de spuigaten uitloopt, zullen ze ook hun ouders hierbij betrekken.

 

De straatcoaches kunnen dag en nacht gebeld worden. Buiten kantooruren op 06-393 55 697 en tijdens kantooruren op (0485) 34 83 83 of 14 0485.

 

Ik maak mij wel zorgen over de kosten, want dit bedrijf zal toch ergens uit betaald moeten worden. Ik ga er vanuit dat het uit het potje ‘handhaving’ komt. Maar daar zullen wij nog wel vragen over gaan stellen. Als men de jeugd op het rechte pad wil houden, zal dat vaak met geld gepaard gaan. In deze tijd is niets meer kosteloos. 

Mensen graag tot de volgende keer en blijf gezond.  

Groet, Wim Olthof