voorfinanciering project Alverman 2.0

In de raadsvergadering van 23-03-2021 stond het voorstel van voorfinanciering van project Alverman 2.0 op de agenda. PK fractievoorzitter Jos Valckx sprak de volgende woorden in zijn eerste termijn.

 

Voorzitter,

 

Vanavond staat (gezien het aantal insprekers)  een voor sommigen beladen onderwerp op de agenda:  “financiering van MFA Alverman” in Afferden. Het Multifunctionele Centrum voor Afferden, zoals deze inmiddels ook in elk hun eigen vorm verrezen zijn in onze andere dorpen. Met een positief besluit van deze raad kan morgen gestart worden met de realisatie!

Uiteindelijk ook een verkiezingsbelofte die de PK gaat inlossen aan de hele gemeenschap van Afferden: ook Afferden verdient een Multifunctionele Accommodatie die voldoet aan de eisen van deze tijd.

Zoals in het voorstel te lezen is, hebben we in maart 2020 een bedrag van € 595.000 beschikbaar gesteld  voor het plan Alverman 2.0. Hiermee sloten we de discussie af over de locatie van de MFA. Vanaf die datum was dat definitief locatie de Alverman. Een discussie over de plek, het waarom, enz. gaan we vanavond niet opnieuw voeren. Vanavond gaat het sec over de financiering van dit project aan Stichting de Alverman die aan de lat staat voor de realisatie van Alverman 2.0

Het bestuur van stichting de Alverman heeft na diverse wijzigingen veroorzaakt door nieuwe inzichten, afwegingen rond nut en noodzaak en veranderende marktomstandigheden (de steeds duurder wordende bouwkosten), nu een realisatiebegroting neergelegd van 1 miljoen en 16 duizend euro (€ 1.016.000). Hier tegenover staat een financieringsplan van 920 duizend (€ 920.000) euro.

Voor de snelle rekenaar is dit een tekort van 96 duizend ( € 96.000 ) euro.

Ook is er vanwege allerlei redenen (waaronder Corona) nog geen 100% duidelijkheid over de begrote bedragen van in totaal 295 duizend (€295.000) euro, voor wat betreft Fondsen, Dorpsbijdrage en bijdrage door Provincie. Met name de ingeboekte € 100.000 van de provincie lijkt op dit moment maximaal €80.000 te worden. Desalniettemin zien wij een bedrag van toch zeker € 275.000 euro als zeer reëel bedrag dat binnengehaald zal worden door de stichting Alverman.

Nog langer wachten vinden wij, gezien de nog steeds oplopende kosten in de bouwwereld en onze verantwoordelijkheid richting de Afferdse gemeenschap, niet meer verantwoord. Wij zijn dan ook blij dat het college voorstelt om dan nu een voorfinanciering te verstrekken van 1,1 miljoen euro. Dit betekent, bij de huidige financieringsbegroting van 920.000 euro, dus een mogelijke lening van maximaal 180.000 euro.

Op het moment is echter de begrote bouwbegroting 1.016.000 euro. Mocht de bijdrage van de Provincie (nu begroot op 100.000 euro) lager uitvallen, reëel is dit 80.000 euro met de inzichten van vandaag, dan zal de lening van de gemeente aan de stichting  het verschil zijn tussen 1.016.000 en 900.000 euro en dus een bedrag van 116.000 euro. Dit betekent een kapitaallast (aflossing en rente bij 0,5%  over 20 jaar) van jaarlijks om en nabij de 6000 euro. Het exploitatieplan van de Alverman 2.0 laat een overschot zien van 8575 euro. Dit geeft ons voldoende vertrouwen dat ook in de toekomst de Alverman zijn exploitatie sluitend krijgt.

Ook wil de PK dat nu daadwerkelijk de schop de grond in gaat en Afferden hopelijk definitief de gelederen sluit en eensgezind als Offere mien offere laat zien waar het toe in staat is!

Ik daag Afferden en stichting de Alverman uit om voor volgende jaar deze datum het MFA Alverman 2.0 gerealiseerd en wellicht al geopend te hebben, en dan ook nog eens niet  de extra geldlening van € 116.000 in zijn geheel nodig te hebben gehad.

Wij als PK hebben er het volste vertrouwen in en klinkt wellicht begin 2022 tijdens de opening trots uit volle borst het lied “Offere mien Offere”:  iedereen duut mit en Offere mien Offere, ’n kern woar pit ien zit in de nieuwe MFA Alverman 2.0 (en ik ken nog wel een wethouder die dit lied dan graag ten gehore zou willen brengen).

Maar alle gekheid op een stokje het mag verder duidelijk zijn dat wij als PK dit voorstel van harte steunen. Dank U wel!