MOOIE UITSLAG VERKIEZINGEN PK GOED VERTAALD IN NIEUWE COALITIE

De coalitieonderhandelingen zijn ten einde. PK heeft een coalitieakkoord ondertekend met CDA en VVD. Na 6 rumoerige maanden zal de PK weer deel uit gaan maken van de coalitie in de gemeente Bergen. Lia Roefs komt terug als wethouder voor de PK.

Er is alle tijd genomen om oplossingen te vinden voor de problematiek in het sociaal domein. Ook is geïnvesteerd in de onderlinge verhoudingen. Er is met de onderhandelaars van de VVD, maar vooral met die van het CDA, teruggeblikt en stilgestaan bij de breuk in december toen de PK wethouder opstapte en de PK de coalitie met het CDA verliet. Het uiteindelijke resultaat hiervan is dat de partijen het vertrouwen hebben uitgesproken om te gaan samenwerken en energiek aan de slag te gaan voor een mooie toekomst van Bergen.

“Lessen uit het verleden nemen we mee, de krachten worden meer gebundeld en elkaars kennis en kwaliteiten zullen worden benut”, aldus PK wethouder Lia Roefs over haar toekomstige samenwerking met de heren Splinter (CDA) en Pekema (VVD). Roefs kijkt er naar uit de portefeuille Leefbaarheid op te pakken. De financiën van het sociaal domein, het op orde brengen van de backoffice en het sociaal beleid zijn verdeeld over de 3 wethouders zodat ook de verantwoordelijkheid over dit zeer complexe dossier verdeeld is. Daarnaast krijgt Roefs onder andere Wonen, Verkeersveiligheid en het project Klantvriendelijke Gemeente in haar takenpakket.

Fractievoorzitter Jos Valckx: “het uiteindelijke coalitieprogramma stelt ons tevreden, vele punten uit ons verkiezingsprogramma zijn hierin letterlijk terug te vinden. Daar zijn wij trots op en dat hebben onze kiezers ook verdiend.” Valckx sluit af met de woorden: “Er is maar één weg, en dat is vooruit!”.

PK-fractievoorzitter Jos Valckx ondertekende op 18 juni 2018 het akkoord 

Voor het coalitieprogramma klik hier.

Voor de voorlopige portefeuilleverdeling klik hier.