Behandeling Positief Hondenbeleid

Eerder sprak het college haar wensen en bedenkingen uit over het initiatiefvoorstel. De reactie van Claudia Ponjee op de gestelde vragen vindt u hier.