Leefbaarheid Bergen in gevaar !

De PK is onaangenaam verrast met de melding van college van Burgemeester en Wethouders dat met Optisport een overeenkomst is gesloten waarmee het zwembad in den Asseldonk gesloten gaat worden. Tegelijkertijd werd gemeld dat de vrijkomende ruimte tot een multifunctionele zaalruimte zal worden verbouwd.

Het positieve nieuws is dat ruim € 130.000 per jaar op de gemeentebegroting wordt bespaard.

Helaas zijn wij als gemeenteraad hierin niet gekend en komt e.e.a. feitelijk uit de lucht vallen. Zoals een collega-raadslid het omschreef: wellicht waren wij na onderzoek tot een zelfde conclusie gekomen, maar deze beslissing is nergens op gebaseerd.
Wij begrijpen dat een zwembad van deze omvang en opzet in onze gemeente vermoedelijk nooit rendabel zal zijn, maar dit is al jaren bekend en altijd is de intentie geweest de zogenaamde verliezen op het zwembad te compenseren met positieve inkomsten uit horeca en andere activiteiten.


De sluiting van het zwembad is de zoveelste voorziening die opgeheven wordt in onze gemeente na o.a. het middelbare onderwijs in Nieuw Bergen en Wellerlooi, de sanering van bibliotheken om maar te zwijgen over winkelaanbod en horeca in de dorpen. Kortom de leefbaarheid komt door deze opeenstapeling langzamerhand onder druk. Welke jongere in onze gemeente die niet direct een emotionele of beroepsmatige binding heeft met zijn dorp zal nog besluiten om in onze gemeente te blijven, laat staan dat we jonge gezinnen van buiten aantrekken. Rust, ruimte en lage prijzen van woningen zullen langzamerhand niet meer voldoende zijn om Bergen aantrekkelijk te houden. Natuurlijk zien we ontwikkelingen: mooie MFC's zijn gerealiseerd in Well en Siebengewald echter verenigingen en uitbaters kijken toch wat het beste is voor hun portemonnee, verder is bezoekerscentrum in Well gerealiseerd en ook het centrum van Nieuw Bergen krijgt een schitterende facelift.


Maar waar gaat het om? Het gaat om de dagelijkse dingen, basisvoorzieningen die het leven aangenaam maken. Wij zien duidelijk de tendens van een steeds minder aantrekkelijke gemeente voor onze jongeren en jonge gezinnen.
Door de decentralisatie, d.w.z. dat steeds meer overheidstaken uitgevoerd en bekostigd moeten gaan worden door de gemeente met minder geld, gaat het met een juiste mix tussen jongeren, werkenden, ouderen, hulpbehoevenden etc. helemaal mis.
De gedachte waar we toch aan zullen moeten wennen is, dat er de komende jaren een ware concurrentieslag zal ontstaan om de vestiging van jonge gezinnen, als we hier niet in slagen zal leegstand ontstaan en een vergrijsde bevolking in een gemeente die geen geld meer heeft voor "leuke"dingen met als gevolg een nog minder aantrekkelijke leefomgeving. Kortom een neerwaartse spiraal waar we niet meer uit komen. Dit zal in 1e instantie vooral duidelijk worden door scherp dalende huizenprijzen in onze gemeente, iets wat we met z'n allen niet willen. Wellicht is het beter € 100,- per jaar aan gemeentelijke belastingen te betalen dan dat onze huizen per jaar € 1000,- minder waard worden.


Terugkomend op de sluiting van het zwembad welke inmiddels bijna onafwendbaar is en dus per 15 september a.s. een feit zal zijn stelt de PK zich als volgt op.

  • PK zal niet toestaan dat er (eenmalig ) gemeenschapsgeld zal gaan naar den Asseldonk "nieuwe opzet", zonder dat eenduidig voordelen zijn aangetoond
  • De PK zal niet accepteren dat door het vervallen van het schoolzwemmen er kinderen zijn die door moeilijke situatie van ouders geen privézwemles kunnen volgen. Hiervoor zal een oplossing moet worden gezocht en gevonden.
  • Ook voor de groeiende groep ouderen die gebruik maakt van het zwembad om hun conditie op peil te houden of zelfs op doktersadvies zal iets moeten worden geregeld.
  • Klanten van Optisport zwemlessen zal een fatsoenlijk alternatief moeten worden geboden, met zeker de optie restitutie van al betaalde lesgelden naar rato gevolgde lessen, zodat men ook elders dan bij Optisport zwembaden lessen kan volgen.
  • Om de horeca in de toekomst ook weer horeca te laten zijn en geen kille zakelijke instelling zal de PK zich hard maken om het horecagedeelte 5 jaarlijks te verhuren aan een horecaondernemer, en middels contract hier prestatieafspraken te maken over openingstijden, tarieven, etc.

    download